Energie

Satelliettoepassingen voor een duurzame toekomst

Wereldwijd neemt de vraag naar energie toe, terwijl fossiele energiebronnen uitgeput raken. Voor een duurzame energietoekomst is nauwkeurige informatie van groot belang. Informatie verzameld vanuit de ruimte.

Voorlopig kunnen we niet zonder olie of gas. Om dat veilig uit de grond te halen, meten satellieten nauwkeurig de wind, stromingen in het water en de bodemgesteldheid. Ondertussen werkt Nederland aan de technologie van de toekomst. Zoals zonnecentrales die gebruikmaken van sensoren uit de ruimtevaart.