Landbouw & voedsel

We voeden de wereld met kennis over het weer, de bodem en gewassen

Het klimaat verandert en de wereldbevolking groeit. Dat zet de wereldwijde voedselvoorziening onder druk. Betere informatie over het weer, de bodemgesteldheid en gewassen maakt voedselproductie efficiënter. Nederland is pionier op het gebied van nieuwe landbouwmethoden en zet daar satelliettoepassingen voor in.

Nederlandse bedrijven brengen in kaart wat landbouwgrond nodig heeft voor een optimale oogst. Gekoppeld aan GPS-gestuurde landbouwmachines wordt het boerenbedrijf een precisieonderneming. Deze methodes kunnen overal ter wereld worden toegepast.