‘Satellietdataportaal was katalysator voor onze innovatie’

Sinds 2012 koopt het NSO satellietgegevens van Nederland centraal in, om ze daarna kosteloos beschikbaar te stellen aan innovatieve bedrijven en instellingen. Welke successen heeft dit opgeleverd? Wat staat ons nog te wachten? Tien jaar Satellietdataportaal in tien gebruikersverhalen. Vandaag: Bram van Oers, specialist precisielandbouw bij Van Iperen.

Lees meer op de NSO website