Drie slimme satelliettoepassingen geselecteerd die biodiversiteit in landbouw bevorderen

Het NSO financiert drie haalbaarheidsstudies van consortia die satelliettoepassingen ontwikkelen om de biodiversiteit in de landbouw te bevorderen. De consortia namen deel aan de SBIR-innovatiecompetitie SBIR Satellietdata ten behoeve van Biodiversiteit in Nederland, thema: landbouw.

Lees meer op de NSO website

Q Back to overview


Landbouwgrond in Noord-Holland. Bron: Satellietdataportaal, Pléiades Neo @ Airbus DS (2023), 8 september 2023
Landbouwgrond in Noord-Holland. Bron: Satellietdataportaal, Pléiades Neo @ Airbus DS (2023), 8 september 2023