‘Satellietbeelden tonen objectief aan of stikstofmaatregelen werken’

Sinds 2012 koopt het NSO satellietgegevens van Nederland centraal in, om ze daarna kosteloos beschikbaar te stellen aan innovatieve bedrijven en instellingen. Welke successen heeft dit opgeleverd? Wat staat ons nog te wachten? Tien jaar Satellietdataportaal in tien gebruikersverhalen. Vandaag: Michael de Winter, datascientist bij de Provincie Zuid-Holland.

Lees meer op de NSO website

Q Back to overview


We kunnen nu snel zien hoe de duinen erbij liggen.'
We kunnen nu snel zien hoe de duinen erbij liggen.'