‘Het Satellietdataportaal biedt veel meer mogelijkheden dan Google Earth’

Sinds 2012 koopt het NSO satellietgegevens van Nederland centraal in, om ze daarna kosteloos beschikbaar te stellen aan innovatieve bedrijven en instellingen. Welke successen heeft dit opgeleverd? Wat staat ons nog te wachten? Tien jaar Satellietdataportaal in tien gebruikersverhalen. Vandaag: Job Noordeloos, leraar opleider bij Fontys Hogeschool Tilburg.

Lees meer op de NSO website

Q Back to overview


Het Satellietdataportaal is gebruikt voor een les over geomorfologie en stromingspatronen van rivieren.
Het Satellietdataportaal is gebruikt voor een les over geomorfologie en stromingspatronen van rivieren.