Wereldwijd waterstanden monitoren met satellietdata

Met de Global Water Watch staan binnenkort voor iedereen zoveel mogelijk feiten over het wereldwijde oppervlaktewater gratis en heel gedetailleerd beschikbaar op het web. Het moet helpen om tot een evenwichtige en duurzamere omgang met zoet water te komen en bij calamiteiten een beter overzicht te hebben. De Behoeftestudie Waterbeheer in opdracht van het NSO was een belangrijke stimulans voor deze ontwikkeling.

Meer info op de NSO website.

Q Back to overview


Sentinel-2 satellietbeelden tonen het resultaat van de overstromingen veroorzaakt door hevige regenval die West-Australiƫ eind 2020 trof. Het linker satellietbeeld is van 11 november 2020, terwijl het satellietbeeld rechts werd genomen op 16 december 2020
Sentinel-2 satellietbeelden tonen het resultaat van de overstromingen veroorzaakt door hevige regenval die West-Australiƫ eind 2020 trof. Het linker satellietbeeld is van 11 november 2020, terwijl het satellietbeeld rechts werd genomen op 16 december 2020