Satellieten van meerwaarde bij aanpassing aan klimaatverandering

Nederland is gastheer van de Climate Adaptation Summit 2021. Deze Summit (25 en 26 januari a.s.) vormt voor wereldleiders en vele belanghebbenden gedurende 24 uur een groots opgezet digitaal platform, dat inspiratie biedt om trefzeker met de klimaatverandering om te gaan. Er wordt een Adaptation Action Agenda gepresenteerd die een decennium moet aftrappen van versnelde internationale samenwerking. Ook Netherlands Space Office draagt graag haar steentje bij.

Lees meer op de NSO website.