Waterbehoefteviewer: nieuw gereedschap voor waterschappen

De bodem mag niet te droog of te nat zijn. Het beheer en toezicht daarop is toevertrouwd aan waterschappen. Onder invloed van de klimaatopwarming en de toenemende verdroging is dat echter de afgelopen drie jaar een lastige taak gebleken. Op basis van satellietdata brengt de Waterbehoefteviewer daarin verandering, om te beginnen voor het land dat boeren in gebruik hebben.

Meer info op NSO website

 

Q Back to overview


De waterbehoefte rondom Groning in kaart gebracht op 15 augustus 2020
De waterbehoefte rondom Groning in kaart gebracht op 15 augustus 2020