Extra ogen voor waterbeheerders

De waterbeheerders van Nederland nemen maatregelen om het niet te droog of te nat te laten zijn. Zij doen dat op basis van hun gegevens over sloten, rivieren, kades, weilanden, sluizen et cetera. Die blijken lang niet altijd up-to-date. Bedrijven worden nu uitgenodigd om een softwaretoepassing te bouwen met satellietgegevens. Dit systeem moet veranderingen automatisch signaleren, zodat gegevens makkelijker bij te houden zijn en sneller kan worden ingegrepen.

Meer info op NSO website