Horizon2020-beurs voor combinatie vakgebieden planeetvorming en exoplaneten

De Europese commissie heeft een Horizon2020-subsidie toegekend aan Project Chameleon: een breed consortium waar SRON-programmaleider Michiel Min deel van uitmaakt, in het kader van de zogenoemde Marie Skłodowska-Curie Acties. Met ruim drie miljoen euro worden veertien promovendi aangesteld, waarvan twee aan de Rijksuniversiteit Groningen, vanuit SRON begeleid door Min.

Lees meer op de SRON website