Groot methaanlek gedicht na ontdekking vanuit de ruimte

Nederlandse en Noord-Amerikaanse onderzoekers hebben voor het eerst een methaanlek gelokaliseerd vanuit de ruimte. Het Nederlandse ruimte-instrument TROPOMI en een ruimte-instrument van het Canadese GHGSat vonden drie bronnen in Centraal-Azië met een gezamenlijke uitstoot van 153 kiloton methaan per jaar, vergelijkbaar met de klimaatimpact van een miljoen auto's. Inmiddels is het lek gedicht. Publicatie op 22 november in Geophysical Research Letters.

Lees meer op SRON website.

Q Back to overview


Figuur: Methaanmetingen door TROPOMI op drie verschillende dagen. De figuren tonen de lokale verhoging ten opzichte van de achtergrondconcentratie in ‘ppb’ (parts per billion). De pijlen rechtsonder geven de windrichting op die dag. Het zwarte kader marke
Figuur: Methaanmetingen door TROPOMI op drie verschillende dagen. De figuren tonen de lokale verhoging ten opzichte van de achtergrondconcentratie in ‘ppb’ (parts per billion). De pijlen rechtsonder geven de windrichting op die dag. Het zwarte kader marke