Satellieten voor voedselzekerheid

Grotere oogsten en dus meer voedselzekerheid in ontwikkelingslanden. Een duurzamer gebruik van hulpbronnen als water en kunstmest. En de inkomenspositie van arme boeren verbeteren. Dat zijn de doelen van G4AW Facility, een initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, uitgevoerd door het Netherlands Space Office van 2013 tot 2020.

G4AW (Geodata for Agriculture and Water) omvat veertien verschillende projecten in tien landen. Er is in totaal veertig miljoen euro subsidie verstrekt, betrokken organisaties investeren zelf 15 miljoen euro. ‘Het is een slimme samenwerking op grote schaal’, zegt Ruud Grim van het NSO. ‘Het begint met een duidelijke vraag: hoe kan de oogst omhoog? Of: hoe kunnen kleine boeren zich verzekeren tegen een mislukte oogst? Het antwoord komt van innovatieve dienstverleners die onder meer satellietgegevens met andere informatie combineren tot voor boeren bruikbare adviezen en verzekeringsproducten. Door samen te werken met kapitaalkrachtige bedrijven, landbouwvoorlichtingsdiensten en ontwikkelingsorganisaties worden honderdduizend boeren of meer bereikt.

De eerste gerapporteerde resultaten van G4AW zijn veelbelovend. Als de programmadoelen behaald worden, verbetert de inkomenspositie van kleine boeren, vissers en veehouders in ontwikkelingslanden. En passant stimuleert het programma de economische dienstverlening in zowel de doellanden als in Nederland. Dat is wat je noemt een win-win situatie. In 2017 wordt een tussenbalans opgemaakt. In 2020 zijn alle resultaten bekend.